Forsyningsområder

Via ialt tre højdebeholdere, Fuglsøbeholderen, Faushøjbeholderen og Vistoftbeholderen, leverer pumpestationen vand til ialt 9 forsyningsvandværker samt ialt to storforbrugere som:

forsyning skabelon

Forsyningsselskaber:

Storforbrugere:

  • Isgård
  • Fuglsøcentret