Pumpestationen Skellerup Enge Amba

Vores vand er af bedste kvalitet. Vi er løbende underlagt extern kontrol af vandkvaliteten. Kontrollen varetages at Eurofins og opdaterede analyserapporter herfra kan ses under afsnittet “Vandanalyser”.

Fællespumpestationen Skellerup Enge Amba.

C/O Hornbæk Engvej 1, 8920 Randers NV
Tlf. 28 68 01 49

Pumpestationen Skellerup Enges forsyningsselskaber:

Skellerup Enges storforbrugere:

  • Isgård
  • Fuglsøcentret

Pumpestationen i Mols Bjerge

Pumpestationen i Mols Bjerge, hvis placering i Skellerup Enge sørger for oppumpning af vand til områdets i alt otte forsyningsselskaber samt i alt to storforbrugere. Vandet hentes direkte fra området omkring Mols Bjerge.