KOGEPÅBUD OPHÆVET:

Skellerup Enge har siden kogepåbuddet i nært samarbejde med sagsbehandleren ved Syddjurs Kommune ladet udtage en række nye haste-vandanalyser.
Ingen af dem har vidst indhold af enterokokker.

Andre forsyningsselskaber under Skellerup Enge har gjort ligeså – ligeledes uden spor af enterokokker.

Skellerup Enge har desuden haft dykkere nede i tanken på vandværket samt i alle højdebeholdere uden at kunne finde noget, der kan forklare forekomsten af den enterokok, der udløste påbuddet.

På baggrund heraf har Syddjurs Kommune ophævet kogepåbuddet af 7. november 2022.

Pumpestationen Skellerup Enge Amba

Vores vand er af bedste kvalitet. Vi er løbende underlagt extern kontrol af vandkvaliteten. Kontrollen varetages at Eurofins og opdaterede analyserapporter herfra kan ses under afsnittet “Vandanalyser”.

Fællespumpestationen Skellerup Enge Amba.

C/O Hornbæk Engvej 1, 8920 Randers NV
Tlf. 28 68 01 49

Pumpestationen Skellerup Enges forsyningsselskaber:

Skellerup Enges storforbrugere:

  • Isgård
  • Fuglsøcentret

Pumpestationen i Mols Bjerge

Pumpestationen i Mols Bjerge, hvis placering i Skellerup Enge sørger for oppumpning af vand til områdets i alt otte forsyningsselskaber samt i alt to storforbrugere. Vandet hentes direkte fra området omkring Mols Bjerge.