Bestyrelse

Formand
Thomas Bjørnbak
Hornbæk Engvej 1
8920 Randers NV
Tlf. 28 68 01 49


Næstformand
Lars Peter Larsen


Kasserer
Torben Nicholaisen


Sektretær
Jørgen Christensen


Bestyrelsesmedlem
Jens Chr. Nielsen


Fællespumpestationen Skellerup Enge Amba.

C/O Hornbæk Engvej1, 8920 Randers NV
Telefon: 28 68 01 49