Bestyrelse

Formand
Thomas Bjørnbak
Hornbæk Engvej 1
8920 Randers NV

Mail: formand@skellerupenge.dk
Tlf. 28 68 01 49


Næstformand
Jørgen Nissen

Mail: naestformand@skellerupenge.dk


Kasserer
Allan Jensen

Mail: kasserer@skellerupenge.dk


Sektretær
Jens Christian Nielsen


Bestyrelsesmedlem
Ole Bollesen


Fællespumpestationen Skellerup Enge Amba.

C/O Hornbæk Engvej1, 8920 Randers NV
Telefon: 28 68 01 49