Bestyrelse

Formand
Thomas Bjørnbak
Hornbæk Engvej 1
8920 Randers NV

Mail: formand@skellerupenge.dk
Tlf. 28 68 01 49


Næstformand
Lars Peter Larsen


Kasserer
Jens Chr. Nielsen

Mail: kasserer@skellerupenge.dk


Sektretær
Jørgen Christensen


Bestyrelsesmedlem
Jørgen Nissen


Fællespumpestationen Skellerup Enge Amba.

C/O Hornbæk Engvej1, 8920 Randers NV
Telefon: 28 68 01 49